Per què és tant important empatitzar en l’àmbit professional?

Empatitzar és comprendre a l’altre per mitjà de l’experimentació com a propis dels sentiments i les emocions de l’altra persona. A vegades sembla que l’apliquem sobretot en l’àmbit personal.

L’empatia va de “sentir amb els altres”, sense fer-nos nostres els seus plantejaments i problemes, és l’habilitat de posar-se al lloc de l’altra persona, de la seva realitat. Es basa en l’escolta activa, la comprensió i l’assertivitat. Cal tenir una perspectiva global, reconeixer el punt de vista de l’altra persona sense jutjar i comunicar-s´hi des d’aquest punt de vista. És molt útil fer servir la retro-alimentació per connectar millor amb l’altre per verificar que hem comprès bé la situació.

En un món empresarial complex, tant si hem d’entendre les necessitats dels nostres possibles clients, usuaris, proveïdors com col·laboradors, és bo aplicar aquesta habilitat interpersonal, ens ajudarà a comprendre, conceptualitzar nous projectes, negociar i fins i tot vendre molt millor. Si empatizem i connectem, connectar ens ajuda a “fer confiança”, la base de les bones relacions i col·laboracions. Ens ajudarà a entrendre altres maneres de fer, altres cultures empresarials, altres enfocs perfectament vàlids que poden enriquir la nostra manera de treballar i a la vegada ens poden facilitar la innovació.

I estem tots d’enhorabona, no és una habiliat innata, la podem entrenar! així que no tenim excusa, posem-nos-hi, i us recomanariem que ho feu de forma col·laborativa, que és molt més enriquidor. Cada vegada es fan servir més eines de design thinking i de visual thinking que ens poden ajudar a treballar-la de forma molt més conscient, pràctica, ràpida i visual.

Primer seminari per establir les bases per cooperar de l’estratègiaCO

ImatgeLa setmana passada, la Fundació Cecot Innovació va iniciar les accions de Programa estratègiaCO amb la primera sessió de sensibilització per a la cooperació empresarial: la cooperació com a estratègia.

En aquest seminari, del que se’n farà una propera edició el proper 23 de maig, es van explicar els objectius de programa, els factors clau, quines són les principals barreres, les fases a l’hora de cooperar i els elements que cal tenir en compte per tal que sigui exitosa així com la presentació de casos d’èxit.

Els assistents han estat persones empresàries de múltiples sectors: electricitat, materials per jardineria, missatgeria, informàtica, energies renovables, tèxtil, construcció, medi ambient i residus,  alimentació; de tipologia diferent: des d’empresaris individuals, microempreses, petites i mitjanes empreses amb diferents graus de coneixement i  d’experiència a l’hora de cooperar.

La coordinadora i experts del programa, Teresa Guix, Jordi Martí i Marcel Prunera varen remarcar l’actitud oberta i col·laborativa dels participants i el seu interès en conèixer com enfocar un procés de col·laboració, que habitualment es fa amb sentit comú però del qual els manquen eines més professionals per tal d’assolir millors resultats.

El programa estratègiaCO és un projecte impulsat per la Cecot i subvencionat per ACC1ó el qual té com a objectiu facilitar la cooperació entre les empreses catalanes, definint una metodologia d’atenció i realitzant una prova pilot, en la que es donarà l’oportunitat de formar-se i rebre assessorament a 50 empreses per tal de definir el seu projecte de cooperació empresarial i aprofundir en 10 projectes d’èxit. Les properes accions seran una conferència al BizBarcelona el proper dia 5 de juny i els seminaris de formació,  tots en l’àmbit CO (de cooperació): creativitat, lideratge i equip, estratègia, estudi de mercat, tipologies de cooperació, finançament, casos i eines digitals. 

Aquest programa facilita que puguin fer front a nous reptes i adaptar-se a un nou context internacional, fent especial èmfasi a propostes de cooperació i d’aliances que contribueixin a millorar el futur de les empreses ja sigui a través de nous plantejaments estratègics per innovar internacionalitzar-se, incorporar noves tecnologies, d’entorns d’aprovisionament i/o de comercialització de forma agrupada o compartint coneixement tècnic i/o de gestió.