I si … fomentem i potenciem el talent emprenedor intern?

????????????????????????????????????????Últimament se sent a parlar força d’emprenedoria corporativa, de la figura de l’intraemprenedor… però que entenem per intraemprenedor/a? podríem definir-lo de moltes maneres però per fer-nos-ho fàcil, és una persona molt implicada amb l’empresa i/o organització que aporta valor, que emprèn projectes de forma molt autònoma, que aporta solucions normalment innovadores generant noves línies de negoci interessants i rendibles per a l’organització. Acostumen a ser persones crítiques, innovadores, sense por al fracàs, amb visió a llarg termini, amb una voluntat permanent d’aprendre, perseverants, amb capacitat de lideratge i proactius.
Segurament no els donem la importància que els hauríem de donar. En molts casos inclús precisament la seva excessiva proactivitat, pot arribar a distorsionar i no se sap com canalitzar aquesta energia positiva i per desgràcia, en alguns casos acaba amb desvinculacions d’un talent que podia haver estat clau pel futur de les companyies.
Les empreses necessiten un full de ruta seguir per fomentar i potenciar el talent emprenedor intern. A grans trets, els passos a seguir són:
1-Treballar els objectius de l’empresa respecte l’intraemprenedoria alineats amb l’estratègia de l’organització. Definir el model o models d’intraemprenedoria que es volen implementar i les motivacions.
2-Aflorar el talent emprenedor intern, en molts casos conegut però també l’ocult.
3-Preparar un pla de comunicació interna, per tal de transmetre els objectius i les accions que es volen emprendre per tal d’obtenir-ne els resultats esperats. És molt important que la comunicació sigui clara i transparent per aconseguir interès i participació .
4-Potenciar les persones intraemprenedores i equips facilitant-els-hi les eines i recursos necessaris, que poden ser diversos, des de formació, assessorament, mentoratge, finançament, …
5-Començar experimentant amb objectius realistes i assolibles a curt termini, si és possible. Poder avaluar els primers projectes treballats,permetrà adaptar i evolucionar el model a l’empresa i potenciar millor els futurs intraemprenedors que hi vulguin participar.
Es parla molt de fomentar el creixement de les empreses al nostre país ja que tenim empreses de dimensió massa reduïda, però el creixement orgànic tal i com l’hem entès és el que habitualment les empreses tenen més treballat.
Ens hem plantejat fomentar i potenciar el nostre talent intern? A vegades la resposta la tenim més aprop del que el dia a dia ens permet veure.

Cooperar internament per assolir més resultats

Treballant amb empreses a vegades t’adones que encara alguns col·laboradors i treballadors no són conscients de la crisi que hem patit, prefereixo parlar en passat i que la situació actual malgrat apunta a símptomes de millora, no està encara per lligar els gossos amb llangonisses. Ho dic a l’adonar-me que en molts casos encara es prioritza més el portar-nos bé entre nosaltres que els objectius que tenim a acomplir. Tenim clar que si treballem a la mateixa empresa i/o organització estem al mateix vaixell i que hem d’estar molt alineats a nivell d’objectius empresarials , de procés, departamentals i personals? que la competència no està a dins sinó a fora? Que els retrets no serveixen de res, més aviat destrueixen les bones idees i intencions? Doncs sembla que aquestes obvietats encara no estan clares.

Que el resultat d’algunes sessions de cooperació interna sigui: hem après que som una mateixa empresa, hem de comunicar-nos més, col·laborar i treballar més en equip i cooperar entre nosaltres, és molt positiu però tan obvi… a veure si les accions proposades promouen aquest canvi de visió conjunta que ens permetrà no només avançar sinó crear una cultura basada en la confiança que promogui la implicació i la millora continuada.

Imatge