Càpsules formatives per a emprenedors i autònoms: el valor d’emprendre, el valor de créixer!

Propuesta-de-valorEl departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, en col·laboració amb Coemprèn, ha dissenyat unes càpsules formatives de curta durada i molt pràctiques que responen a les necessitats detectades i manifestades per les persones emprenedores i empresàries. Aquesta formació s’ha pensat amb l’objectiu de proporcionar eines i coneixements que ajudi a emprenedors i empresaris a generar noves idees, noves respostes als mercats als que s’adrecen, a aprofitar sinèrgies, aprofitar recursos, i en definida ajudar-los a millorar les seves capacitats empresarials i ser més competitius.

Amb aquesta finalitat us proposem 3 càpsules formatives subvencionades (gratuïtes pels assistents), a les que us podeu inscriure via formulari a l’enllaç que trobareu sota de cada proposta:

Divendres 27 de novembre i 11 de desembre

9:00-14:00h (10h)

Creem, connectem i col·laborem: formació dividida en dos sessions adreçada a persones emprenedores i empresaris amb nous projectes empresarials o volen fer créixer el que ja tenen, i a persones en atur o situació de transició professional, que tinguin o no definit el projecte empresarial i es plantegin la possibilitat d’emprendre.

Contingut: Sessió 1. Idear x crear i emprendre. Inspirar-se amb noves tendències de mercat, identificar capacitats i oportunitats de mercat, tastet de tècniques de creativitat per tal de redescobrir la proposta de valor que hem d’oferir (amb tècniques de design thinking).

Sessió 2: Connectem i col·laborem. Posem-nos en actitud COl·laborativa. Fem la roda del talent. Dinàmica d’ideació i generació de negocis conjunts. Formulari d’inscripció

Dimecres 2 de desembre

9:00-14:00h (5h)

Com analitzar i millorar el meu model de negoci amb el CANVAS: adreçat a persones emprenedores i empresaris en actiu per aprendre una metodologia d’avaluació per la creació de nous models o avaluació dels existents.

Contingut: Coneix el mètode CANVAS i utilitats (Segments de mercat, Proposta de valor, Canals, Relacions amb clients, Fonts d’ingressos, Recursos clau, Activitats clau, Associacions clau, Estructura de costos, Exemples de models de negoci tradicionals i innovadors.Formulari d’inscripció

Dilluns 14 de desembre

9:30-13:30h (4h)

Conèixer i controlar la situació econòmica i financera de la teva empresa: adreçat a persones emprenedores i empresàries amb projecte de nova creació o de creixement empresarial.

Contingut: Compte resultats i balanç de situació. Despeses fixes i variables. Punt d’equilibri. Pla tresoreria. Ajuts i bonificacions. Línies de finançament (préstecs, crèdits, business angels, etc.) Formulari d’inscripció

La participació a aquest programa és gratuïta però les places són limitades i les inscripcions estaran subjectes a validació per part de l’entitat organitzadora.

Lloc: les càpsules formatives s’impartiran a les instal·lacions de la Patronal Cecot, C/Sant Pau núm. 6 | 08221 Terrassa .

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 736 60 50 (Sra. Rosa Guerrero) o per e-mail: rosa.guerrero@cecot.org.

El valor de cooperar

alianza-estrategicaDavant una nova realitat i un ambient incert és necessari que les empreses i organitzacions redefineixin la seva estratègia, en resposta al nou entorn global i a les necessitats presents i futures de la societat.

Cal identificar les tendències del mercat que ens afecten,  per tal de detectar els canvis que cal dur a terme per tenir èxit a futur.

Tanmateix els canvis actuals són tant profunds, que una empresa o organització per gran que sigui, no hi pot fer front tota sola, és necessari que col·labori i cooperi amb l’entorn i que ho tingui molt present en la seva estratègia, les seves accions i fins i tot en les seves actituds davant dels reptes que se li plantegen.

Això vol dir que si és necessari he de col·laborar o cooperar amb el meu proveïdor? Amb el meu client? Amb una empresa complementària? Amb el meu competidor? Doncs en funció dels objectius que ens marquem potser si, inclús pot ser una de les solucions millors per la meva empresa.

La forma de plantejar-nos aquestes col·laboracions o aliances és bo que formi part de l’estratègia de l’empresa, sigui sistemàtica, cercant el partner o col·laboradors idonis amb els que compartim una visió estratègica conjunta del projecte de cooperació que ens plantegem endegar.

Estem davant d’un nou canvi de paradigma? Segur. Fins ara s’ha prioritzat la competència i ara comencem a treballar amb una cultura CO (de compartir, connectar, col·laborar, cooperar)

Creiem que mitjançant la cooperació, establint col·laboracions amb altres actors: empreses, universitats,, organitzacions, free lances… és possible trobar solucions per satisfer les noves necessitats del mercat.

Cooperar és aportar, donar, ajudar i ajudar-se. És sembrar a l´hora de col·laborar amb els altres, per després recollir-ne un fruït d’una relació estable i duradora en el temps, així l’entenem.

El valor de cooperar: el benefici mutu.

Teia Guix

@coempren

http://bit.ly/10x7zL6

@estrategiaco