Què oferim

Diferents serveis en els àmbits de:

2015-08-17 1431

 • Co-creativitat i Co-innovació
 • Cooperació entre persones, empreses i organitzacions
 • Emprenedoria

Serveis per fomentar la co-creativitat i la co-innovació

 • Tallers de co-creativitat: a través del coneixement de l’entorn, casos d’èxit i l’avaluació de les pròpies capacitats creació d’idees i projectes col·laboratius aplicables al mercat. Es fomenta la creativitat de forma col·laborativa amb diferents metodologies:
  • Som facilitadors certificats en la metodologia Lego Serious Play
  • Eines de Design Thinking
  • Altres tècniques de creativitat col·laboratives
 • Assessorament per fomentar la cultura innovadora i col·laborativa.

Serveis de Cooperació entre persones, empreses i organitzacions.

Entre empreses, emprenedors i organitzacions:

 • Serveis d’informació, assessorament i formació.
 • Assessorament en la definició de l’estratègia i el model de negoci col·laboratiu o de cooperació innovador.
 • Eines per validar el projecte col·laboratiu amb el mercat.
 • Suport en la cerca de partners.
 • Treball amb l’equip humà del projecte de cooperació.
 • Elements a tenir en compte a l’ hora de cooperar per assolir un acord d’èxit.
 • Elements a treballar per una negociació d’èxit.
 • Formalització legal de l’acord.

Entre persones:

 • Servei de suport a persones en situació de transició professional.

Serveis d’emprenedoria 

 • Sóc una persona emprenedora? Facilitar l’autoconeixement de les pròpies habilitats i febleses i  les necessàries per emprendre  per determinar què ens cal treballar i en quina direcció. Anàlisi de les motivacions de la persona a l´hora d’emprendre per aflorar la seves capacitats en relació amb les oportunitats que els ofereix el mercat.
 • Definir el model de negoci viable. Establir  les bases per realitzar una anàlisi del mercat, de les variables estratègiques, el model de negoci tenint en compte els aspectes intangibles rellevants  i facilitant-ho a través de metodologies senzilles i clares.
 • Tallers  de creativitat adreçats a emprenedors i empresaris. Genera la teva idea de negoci tot jugant amb dinàmiques creatives i tenint en compte les noves tendències del mercat.
 • Tallers de creativitat adreçats a joves: tallers per fomentar la creativitat i l’emprenedoria entre els estudiants de secundària amb formats visuals i vivencials..
 • Sol o acompanyat?  Anàlisi de la necessitat d’establir acords de col·laboració, de cooperació o bé ser socis i com posar-ho a la pràctica.
 • Com avaluar la viabilitat del meu projecte empresarial? Servei que consisteix en tutoritzar a les persones emprenedores en la definició i validació del seu model de negoci i en el desenvolupament dels seu projecte empresarial, a establir els acords estratègics  per fer-lo viable i posar-lo en marxa..
 • Estudi de mercat: Disseny i suport en la realització de l’estudi de mercat amb l’objectiu de determinar la demanda del producte o servei.
 • Màrqueting: Disseny el pla de màrqueting. Identificar els clients potencials i prescriptors i com arribar-hi. Definir les variables comercials adients per a cada projecte.
 • Com vendre més: Disseny de les accions comercials i de comunicació a realitzar, simulació i acompanyament per vendre més.

Les activitats que han estat homologades pel Recull de la Diputació de Barcelona per al 2019, són les següents:

Recull d’activitats del teixit productiu 2019
 • Inspira’t en 21 models de negoci i fes el teu CANVAS
 • Els  errors a evitar si vols consolidar el teu equip col·laboratiu
 • Fem xarxa per ser més competitius

I per Barcelonactiva per al 2019:

 • Cooperar per competir